7 zaključaka konferencije “Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan”

Konferencija “Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan” održana je nedavno u Mostaru u organizaciji agencije Apriori BH, Ureda Vlade ŽZH-a za Europske integracije i Vlade HNŽ-a.

Stručnjaci predavači konferencije poput Ivane Maletić, zastupnice RH u EU parlamentu, Ivana Jurilja, voditelja Ureda za europske integracije ŽZH-a, Zare Halilović (sektor za koordinaciju pomoći Europske unije u Direkciji za EU integracije), Bojana Vujovića (Ured nacionalnog koordinatora za IPA program u Crnoj Gori), Dejana Gojkovića (Ministarstvo europskih integracija Republike Srbije, Snežane Tomašević iz GIZ ureda BiH te Danijela Šogorovića iz NCP HORIZON2020 donijeli su sljedeće zaključke:

Edukacija – pripremanje i provođenje EU projekata zahtijeva kontinuiranu edukaciju novih ljudi u javnom, privatnom i nevladinom sektoru.

Organizacijske strukture – intenzivnije raditi na prilagodbi, kako bi se procesi pripreme i provedbe EU projekata ubrzali i pojednostavili.

Sufinanciranje i predfinanciranje – razvoj odgovarajućih modela financiranja EU projekata sa obzirom na važnost za provedbu (trenutno provedbu otežava odgovornost koja je na partnerima i nositeljima projekata).

Strateški dokumenti – poticanje inicijativa i projekata na lokalnoj i regionalnoj razini i na taj način stvaranje kvalitetne podloge za pripremu i provedbu EU projekata.

Pravodobna informiranost, vodoravna i uspravna koordinacija – aktivna uključenost lokalnih i regionalnih razina u procese programiranja i identifikacije potreba u politikama viših razina.

Privatni sektor – aktivno i izravno uključiti privatni sektor u provedbu EU projekata s ciljem izgradnje kapaciteta i pripreme za ozbiljnije investicijske projekte u budućnosti.

Procedure raspisivanja projekata – pojednostavljenje i ubrzavanje procedura kako bi se pažnja usmjerila na suštinsku kvalitetu projekta.

Stručna konferencija EU projekti “Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan” okupila je više od 130 predstavnika iz privatnog, vladinog, nevladinog sektora te visokoškolskih institucija iz 30 gradova i općina iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Na konferenciji su predstavljeni EU program Horizon 2020 za istraživanje i razvoj i EU4Business za konkurentniju i aktivniju ekonomiju u BiH.