76 posto oboljelih i umrlih u HNŽ-u od kardiovaskularnih i malignih oboljenja

Na sjednici Skupštine HNŽ-a predstavljeno je istraživanje o zdravstvenom stanju u županiji. Prema rezulatima Zavoda za javno zdravstvo, na području Hercegovačko- neretvanske županije oko 76 posto oboljelih i umrlih je od kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Samo u prošloj godini, prema informaciji o zdravstvenom stanju stanovništva u HNŽ-u, zabilježeno je 1.220 oboljelih od tumora i 57 posto oboljelih od kardiovaskularnih bolesti.

“Trebalo bi napraviti neka istraživanja kako bi se utvrdilo da li su za to odgovorni ekološki faktori, hrana ili voda. Mi smo danas predložili da se krene s nekakvim promatranjem, prevencijom i pilot-projektima na području županije kako bi se barem smanjio broj oboljelih”, izjavio je Eniz Čolakovic, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a.

Jedna od točaka dnevnog reda bila je i davanje suglasnosti na izvješće o izvršenju Financijskog zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2015 . Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a na sjednici održanoj 25. svibnja usvojilo je i odluku o premiji koja predviđa da djeca do navršene 18. godine budu oslobođena plaćanja premije. Iz kluba SDP-a smatraju kako je to protuzakonita odluka.

“Mi ćemo kao Klub zastupnika SDP-a danas uputiti u proceduru potpuno zakonitu odluku koja će osloboditi svih 13 kategorija koje su definirane federalnim zakonom”, komentirao je Aner Žuljević, zastupnik u Skupštini HNŽ-a iz Kluba zastupnika SDP-a BiH. “Smatramo da se ne radi o značajnim financijskim sredstvima te da se radi o pravima koja ovi pacijenti imaju po federalnom zakonu. Nijedna županijska institucija nema pravo osporavati ta prava”, dodao je.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a pak kažu kako je ova odluka u skladu s europskim i svjetskim konvencijama o pravima djece: “Naše financijske mogućnosti sežu otprilike do te razine, tj. oko 630.000 KM godišnje po osnovi participacije. Nama ostaje preraspodijeliti taj novac u sljedećoj godini ako Skupština donese takvu odluku”, rekao je direktor zavoda Rade Bošnjak.