Arheološko nalazište Gračine uskoro pod nadzorom Općine Ljubuški

Nema arheologije bez rada na terenu. Vođena tom idejom, ekipa Naše TV zagazila je na područje nalazišta rimskog vojnog logora Gračine na Humcu kod Ljubuškog.

“Arheološko nalazište Gračine spomenuto je još 1867. godine, kad je fra Petar Bakula u katekizmu Hercegovačke franjevačke provincije zapisao kako je na lokalitetu Gračine pronašao mnogo kamena obrađenog vještom ljudskom rukom, odlomaka keramike i stakla rimske produkcije. Danas, nakon gotovo 150 godina, imamo cijeli niz autora koji su izravno ili neizravno tematizirali ovo nalazište. Nažalost, u povijesti istraživanja obavljeno je samo jedno sustavno arheološko istraživanje, u razdoblju od 1977. do 1980. pod nadzorom dr. Ive Bojanovskog. Tom prilikom istraženo je nešto više od 2,5 tisuće četvornih metara. Tada je prvi put otkopano. Evidentirano je oko šest tisuća arheoloških artefakata, tj. dijela pokretnog arheološkog materijala. Pronađena su četiri objekta. Dva su iskopana u cijelosti, dva djelomično”, kaže arheolog Mirko Rašić.

Ovo je samo jedno nalazište od njih dvjestotinjak koje krije ljubuški kraj. Lokaliteti u Berišu, Mrljanovcu, bazilika u Docima samo su neki od njih. Puno posla za istraživanje.

“Imamo dvije relevantne teorije kad je riječ o interpretaciji ovog lokaliteta. Prva je teorija dr. Bojanovskog koji smatra da se radi o samom središtu rimskog vojnog logora. Zastupnici opozitne teorije, na čelu s Đurom Baslerom, smatraju da je riječ o jednom aneksu jednog rimskog vojnog logora. Konkretno, rimskim kupeljima ili kupalištu”, objašnjava Rašić.

Lokalno stanovništvo bi trebalo prepoznati značaj kulture i turizma, ali i proučiti više o narodima koji su ovdje živjeli. Od njihovog načina života i danas se nešto može naučiti.

6.000 predmeta ima različite namjene, dodaje Rašić: “Dolaze s područja nekadašnje Hispanije, današnje Španjolske, sjeverne i južne Italije, Galije, istočne i zapadne obale Male Azije, pa čak i sjeverne Afrike. Među tim materijalima ima puno konjičke i vojničke opreme poput kaciga i oružja. To nam sugerira da se radi o vojnom objektu. U prilog tome ide i podatak o osnivanju veteranskog naselja na području općine Ljubuški 15. godine poslije Krista, u vrijeme cara Tiberija.”

“Nalazište se nalazi na privatnim parcelama. Općina Ljubuški je uspjela u suradnji s Gradom Solinom realizirati jedan projekt pod nazivom “Connecting separated”. Tom prilikom smo stupili u kontakt s privatnicima. S njima će se zamijeniti parcele, pa će ovaj lokalitet uskoro biti pod nadzorom Općine Ljubuški. Nadam se da će ubuduće biti redovito čišćen. Potrebna su revizijska iskapanja, potrebno je ponovno načiniti konzervaciju kako ovo nalazište ne bi u potpunosti propalo”, zaključio je Rašić.