U BiH 14 posto djece u predškolskim ustanovama, dosta niže od europskog prosjeka

U Bosni i Hercegovini ove godine povećan je broj upisane djece u ustanove predškolskog obrazovanja, ali je to daleko niže od europskog prosjeka – podaci su iz Informacije Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH.

Prema toj informaciji u koju je Fena imala uvid, u školskoj 2017/18. godini u 321 predškolsku ustanovu (187 javnih i 134 privatnih) upisano je 25.889 djece, među kojima je njih 544 s posebnim potrebama. U odnosu na prethodnu školsku godinu broj predškolskih ustanova je manji za 3,3 posto, a broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao je za 3,9 posto.

Zbog popunjenosti kapaciteta, u 2017/18. godini, ukupno 2.777 djece nije primljeno u predškolske ustanove, a ukupan broj zaposlenih je 3.666 i u odnosu na prethodnu školsku godinu veći je za pet posto.

– Osiguranje pristupa i povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem najznačajniji su prioriteti kada je u pitanju ova razina obrazovanja jer je, prema postojećim statističkim podacima, Bosna i Hercegovina pri dnu ljestvice europskih država u smislu obuhvata djece – kaže se u Informaciji.

Do školske 2017/18. godine bio je primjetan porast broja predškolskih ustanova, ali u toj godini broj je smanjen za deset, no očigledno je povećanje broja djece.

Prema procjenama, obuhvat djece predškolskim obrazovanjem u BiH je oko 14 posto, što je još uvijek znatno niže od europskog prosjeka. Prema Strategiji EU2020, najmanje 95 posto djece između četiri godine starosti i godini pred polazak u školu trebaju biti uključeni u predškolsko obrazovanje.

Što se tiče uključivanja djece u predškolsko obrazovanje u godini pred polazak u školu, Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini utvrđeno je kao obavezno, situacija je različita od jedne do druge nadležne obrazovne vlasti.

U Informaciji koju je ovog mjeseca usvojilo i Vijeće ministara BiH, rečeno je da su neke razine vlasti nadležne za obrazovanje još uvijek nisu usvojile vlastite zakone usuglašene s Okvirnim, a prema informacijama obrazovnih vlasti financijski razlozi su glavni uzrok.

U Federaciji Bosne i Hercegovine (izuzev tri županije – Srednjobosanske, Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke koja nisu donijela zakone usaglašene s Okvirnim zakonom) te u Brčko distriktu, u godini pred polazak u školu, predškolsko obrazovanje je obavezno za svu djecu adekvatnog uzrasta, dok se u Republici Srpskoj, predškolsko obrazovanje može organizirati za svako dijete u godini pred polazak u školu, dakle neobavezno.

Izvor: Fena