TI: BiH jedna od četiri najkorumpiranije države u Europi

Bosna i Hercegovina spada među države koje imaju najozbiljniji problem s korupcijom. Rezultati Globalnog barometra korupcije za 2016. godinu, koji svake godine provodi Transparency International, pokazuju da je u posljednjih godinu dana čak 37 posto građana bilo u situaciji da podmiti javnog službenika.

82 posto građana Bosne i Hercegovine negativno je ocijenilo rad vlasti u borbi protiv korupcije. To svrstava BiH među četiri najkorumpiranije države, zajedno s Ukrajinom, Moldavijom i Španjolskom.

Prema ovome istraživanju 37 posto građana dalo je mito, najčešće prometnoj policiji i medicinskom osoblju.

Transparency International ističe kako se u Bosni i Hercegovini treba usvojiti zakonski okvir za zaštitu osoba koje prijave korupciju, ali i ojačati neovisnost pravosuđa te otkloniti utjecaj izvršne vlasti na njega.