Bošnjaci odbijeni po apelaciji za Srebrenicu

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je danas zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda na zaključke u vezi s Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. srpnja 1995. godine.

Ovakvu odluku Vijeće je donijelo jer je ocijenjeno da osporeni Zaključci Narodne skupštine RS-a ne sadrže opće norme. ”Shodno tome Zaključci nemaju obvezujući karakter, tako da po svojoj pravnoj prirodi ne predstavljaju pravni već politički akt kojim se izražavaju politički stavovi Narodne skupštine RS-a”, priopćeno je iz Ustavnog suda RS-a. Zbog toga Vijeće je utvrdilo, kao i više puta do sada u sličnim situacijama, da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje suglasnost osporenih zaključaka s odredbama Ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u RS.

Ove zaključke je Narodna skupština RS-a, uz protivljenje Bošnjaka, usvojila na sjednici održanoj 14. kolovoza ove godine, a između ostalog, njima je odbačen Izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. srpnja 1995. te najavljeno formiranje nove komisije koja bi utvrdila šta se događalo u ratu na srebreničkom području.