Broj zaposlenih u federalnoj javnoj upravi smanjuje se za 150

Proračun Federacije BiH za 2017. godinu trebao bi obuhvatiti 150 manje zaposlenika u javnoj upravi. Federalna vlada na sjednici u Sarajevu u četvrtak je zadužila sve proračunske korisnike da svoje zahtjeve za 2017. godinu revidiraju u skladu s informacijom u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i ostale doprinose.

Tako bi broj zaposlenika trebao biti reduciran za 150 u odnosu na broj planiran u Proračunu Federacije BiH za 2016. godinu. Vlada navodi kako će to rezultirati uštedom od oko deset milijuna KM za plaće i naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavaca i ostale doprinose.

“Vlada je također do 31.12.2016. godine produžila moratorij na novo zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika. Ovo se odnosi na federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, pogotovo Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe”, navodi se u priopćenju Ureda za odnose s javnošću Federalne vlade.