Čapljina: Akcijski plan za borbu protiv korupcije

U zgradi Općine Čapljina održano je predstavljanje Akcijskog plana u borbi protiv korupcije Općine Čapljina.

Izradi Akcijskog plana prethodilo je potpisivanje Memoranduma o suradnji koji predstavlja temelj za rad na projektu izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcijskih planova za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini. Ovaj projekt, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizira Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.

Akcijski plan u borbi protiv korupcije Općine Čapljina predstavlja dokument koji za cilj ima unaprijediti rad samih općinskih struktura i lokalne zajednice te olakšati pristup sredstvima koja Općina Čapljina može dobiti putem apliciranja za projekte.

“Akcijski plan u borbi protiv korupcije je svojevrsni Kodeks ponašanja za općinsku upravu, njene zaposlenike, ali i za sve građane u lokalnoj zajednici. Akcijski plan je i dokument općine i lokalne zajednice koji je vrlo bitan pri dobivanju sredstava od strane različitih donatora te je jedan od preduvjeta koji se moraju ispuniti da bi se moglo aplicirati za projekte”, rekao je Luka Krstanović, predsjednik OV Tomislavgrad.

Asmir Orman, koordinator Centra za građansku suradnju Livno, naveo je da je sam plan od iznimne važnosti za općinu, ali i za sve njezine stanovnike, prije svega jer pokazuje vrlo važan korak u borbi protiv korupcije.

Akcijski plan u borbi protiv korupcije Općine Čapljina je dokument koji je izradila radna grupa koja će u nastavku provedbe, zajedno s lokalnim vlastima, biti zadužena za njegovo provođenje, prenosi Ča:portal.