Civilna društva Goražda i Banja Luke kao uzor za HNŽ

Socijalno uključivanje kao proces u Bosni i Hercegovini važan je i zbog potrebe da se ovdašnje prakse usklade s politikama Europske unije, a za to je nezaobilazan partner vlastima upravo civilno društvo.

Jačanje partnerskih doprinosa i jačanje kapitala, čija nerazvijenost leži u korijenu problema socijalne isključenosti ugroženih kategorija stanovništva, jedan je od ključnih izazova prilikom stvaranja modela za poboljšanje zaposlenosti u nekoj sredini, istaknuto je na konferenciji “Partnerstvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje” koja se održava u Mostaru u utorak i srijedu.

Kao primjer dobre suradnje između institucija vlasti, poduzeća i organizacija civilnog društva u misiji zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti uzeti su socijalni modeli Goražda i Banja Luke.

Ti modeli, rečeno je, dobar su primjer kako bi se organizacije civilnog drušva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji mogle dodatno informirati o svojim resursima za pružanje obuka, prekvalifikacijskih usluga koje bi odgovarale potrebama tržišta rada i na taj način osigurale povećanje zaposlenosti.