Dodatnih 230 tisuća maraka za liječenje umirovljenika

Vlada Federacije BiH ovi dana je dala suglasnost za unutarnju preraspodjelu sredstava u Financijskom planu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu.

”Preraspodjela sredstava izvršit će se na način da se izvrši umanjenje stavke 614 2111 – Isplata naknada za tjelesnu onesposobljenost za iznos od 230.000 KM, te uvećanje stavke 614 3111 – Pomoć umirovljenicima za liječenje preko udruženja za navedeni iznos”, navodi se u zaključku kojeg potpisuje federalni premijer Fadil Novalić.

Za provođenje ovog zaključka nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz Proračuna Federacije BiH za 2017., te će preraspodjela sredstava biti urađena sukladno zakonskim odrednicama. Riječ je o sredstvima koja će biti iskorištena za topličko liječenje umirovljenika.