Domaći i talijanski stručnjaci na simpoziju u SKB Mostar

Nakon simpozija dječje kirurgije i urologije, Sveučilišna klinička bolnica Mostar još je jednom mjesto susreta uroloških stručnjaka koji razmjenjuju iskustva i znanja s dviju obala Jadrana.

Radi se o suradnji Grada Mostara, talijanske Pescare, Klinike za urologiju i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Stručni simpozij urologije, uroonkologije te urologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i patronaži okupio je pedesetak stručnjaka, a poseban je naglasak na onkologiji.

Razgovaralo se o razlikama i sličnostima kliničke prakse, a sve u cilju kvalitetnije i modernije organizacije brige za pacijente: od prevencije i dijagnoze pa do kasnijeg liječenja.