Druga korizmena tribina – Vilim Karlović: Preživio sam Vukovar i Ovčaru

Druga korizmena tribina – Vilim Karlović: Preživio sam Vukovar i Ovčaru

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići poziva vas na KORIZMENE TRIBINE 2018.

Petak, 2. III. 2018.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina hrvatskog branitelja Vilima Karlovića kao svjedočanstvo prema svojoj knjizi Preživio sam Vukovar i Ovčaru. Teme o kojima će autor govoriti su žrtva, molitva i oprost.