Privacy Policy


Portal NasaTV.ba poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa registracije te ostale podatke o korisniku, NasaTV.ba neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom.
NasaTV.ba može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke NasaTV.ba koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.
NasaTV.ba se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala NasaTV.ba ili nezakonitih aktivnosti korisnika.