Federacija raspisala natječaj za 42 projekta javnih investicija

Federalna vlada usvojila je Nacrt programa javnih investicija Federacije BiH u razdoblju od 2017. do 2019. godine.

Program javnih investicija sadrži 42 projekta, a njihova ukupna vrijednost je 3.384,75 milijuna KM. Za devet kandidiranih projekata izdvojeno je 279,85 milijuna KM, 3.104,90 milijuna KM za 33 projekta u implementaciji, priopćeno je iz Vlade.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da pozove županije da u što kraćem roku usvoje programe javnih investicija za ovo razdoblje i dostave ih do 20. listopada ove godine.

Resorna ministarstva zadužena su da kandidirane županijske, gradske ili općinske projekte procijene kroz utjecaj na proračun Federacije, usklađenost sa strateškim dokumentima resora-sektora, da utvrde je li od interesa za Federaciju BiH i izjasne je li takav projekt podoban za uključivanje u Program javnih investicija FBiH.

“Federalna ministarstva, jedinice za upravljanje projektima i druge implementirajuće agencije i institucije, koji nisu dostavili ažurirane podatke o projektima u implementaciji i završenim projektima, obvezni su da prije pripreme Prijedloga Program javnih investicija FBiH 2017. – 2019. godina, dostave ažurirane podatke o troškovima i planu ulaganja za ovo razdoblje”, dodaje se u priopćenju Vlade.