FZZZ 2. ožujka raspisuje natječaj za zapošljavanje i samozapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje 2. ožujka će objaviti javne pozive za sudjelovanje u programima sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja u 2017. godini.

Za program sufinanciranja zapošljavanja su predviđena sredstva u iznosu od 18 milijuna konvertibilnih maraka. Ovim programom želi se zaposliti najmanje 6.000 osoba.

Za program samozapošljavanja predviđena su pak sredstva u iznosu od tri milijuna konvertibilnih maraka kojim će poticaj dobiti 800 osoba koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Rukovoditelj Sektora za zapošljavanje u FZZ-u Omer Korjenić je kazao da će svi programi biti realizirani u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje.