Gospodarska komora Grada Mostara postaje Asocijacija poduzetnika Hercegovine (APH)

30. svibnja u Tehnološkom parku INTERA održana je izveštajno-izborna Skupština članica Gospodarske komore Grada Mostara – Udruga poduzetnika. Obzirom na dugoočekivane promjene imena i Statuta Komore, zadnji je put održana Skupština pod nazivom Gospodarska/Privredna Komora Grada Mostara – Udruga poduzetnika.

Novo ime jednoglasno je izglasano od prisutnog utvrđenog kvoruma članica te od sada Asocijacija poduzetnika Hercegovine (skraćenica APH) postaje novo ruho svih starih, ali i novih organizacijskih aktivnosti. Promjenom imena utvrđene su i promjene Statuta koji je prije geografski priječio ulazak u članstvo onih poduzeća koja nisu iz Grada Mostara ili nemaju podružnicu u Gradu Mostaru.

Novim Statutom utvđeno je sljedeće:

Udruga je dragovoljna i neovisna Udruga poduzetnika koja štiti i promiče prava i interese poslodavaca i gospodarstva, osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, radnog zakonodavstva, odnosa sa tijelima vlasti te o drugim pitanjima važnim za gospodarski i socijalni položaj poduzetnika.

Član Udruge može biti poduzetnik organiziran sukladno Zakonu o gospodarskim društvima te Zakonu o Obrtu ili drugim propisima kojima se ostvaruje status poduzetnika.

Osim uvjeta iz stavka 1, član Udruge mora ispunjavati i druge uvjete koji se odnose na pomaganje društvenim aktivnostima, poštivanje dobrih poslovnih običaja i dr.

Upravni odbor će imenovati radno tijelo koje će utvrditi kriterije za prijem u članstvo Udruge i koje će kontinuirano pratiti ispunjenost uvjeta za članstvo u Udruzi.

Promjene su uvedene i u redovima članova Upravnog i Nadzornog Odbora APH. Novi članovi UO-a su: Damir Vidačak (HercegovinaVino d.o.o.), Vjenceslav Leko (AX-Soling d.o.o.), Vlado Jerkić (Alba d.o.o.), Anel Demić (Dema & S d.o.o.), Sandro Zovko (Zagrebinspekt d.o.o.), Jakov Sopta (Namex d.o.o.) te Marko Laco (IT Odjel d.o.o.).

Novi članovi NO-a su: Dalibor Miloš (Unis telekom d.d.), Željko Božić (Alfa Therm d.o.o.), Zlatko Papac (Lasta Travel d.o.o.). Uz već profesionalni tim ljudi koji radi u organizaciji, na Skupštini su predstavljene i nove snage APH, projekt-asistent Ines Sesar te na novoj funkciji organizacije menadžer Helena – Jelena Lončar.

Novim promjenama unutar tima i u redovima Upravnog i Nadzornog Odbora Asocijacija poduzetnika Hercegovine aktivno će raditi na željenim ciljevima za 2018. godinu. Planovi su da se organizacija s članstvima proširi diljem Bosne i Hercegovine, promovirajući prave vrijednosti poduzetništva. Širenjem aktivnosti APH-a stvarat će se šira, jača i čvršća mreža poduzetnika koji svojim članstvom postaju dio uglednog udruženja gospodarstvenika, ali i pravi poslovni primjer snage zajedničkog rada na jačanju privatnog-poslovnog sektora u BiH. Prisutni članovi iskazali su zadovoljstvo novim smjerom kretanja Udruge. Novo ruho organizacije zahtijeva puno rada, zato su odlučili i dalje aktivno promovirati i podržavati rad od sada Asocijacije poduzetnika Hercegovine.

U želji da budemo što snažniji u promjenama koje možemo zajedno ostvariti, nove članove zovemo da nam se priduže već na sljedećoj Skupštini.

Uz profesionalni tim ljudi kojeg možete uvijek kontaktirati za dodatne informacije, što Vam donosi članstvo te kako postati član GKM, sad APH, pogledajte na našoj (još uvijek) staroj web stranici: http://www.komora-mostar.ba/