GOVORIMO HRVATSKI: internet ili Internet

Internet je računalna mreža koja povezuje mnogobrojne kompjuterske sustave i mreže. Uspostavljena je 1983. godine u okviru akademske zajednice. Danas je internet iznimno popularan medij. Naziv je dobila prema engleskoj riječi Internet i u njemu se dosljedno piše velikim početnim slovom, Internet. Pravila o pisanju velikoga i maloga početnoga slova različita su u hrvatskome i engleskome jeziku. U hrvatskome je jeziku zabilježeno pisanje i Internet i internet. Prednost pisanja internet malim početnim slovom daju jezikoslovci, a informatičari se uglavnom zalažu za pisanje Internet, velikim početnim slovom.

U nekim se računalnim priručnicima razlikuje Internet “globalna svjetska računalna mreža” i internet “sustav međusobno povezanih računalnih mreža”. Tu terminološku razliku nije dobro temeljiti na velikom i malome početnome slovu. Razlikovanje značenja moguće je na drugim jezičnim sredstvima (npr. pridjev ispred imenice internet). Govorimo o internetskom kafiću, internetskoj stranici, ali ovdje svakako treba dati prednost nazivu mrežna stranica.

U novije vrijeme je u medijima ipak češće pisanje riječi internet malim početnim slovom. Internet jest jedinstvena i jedina takva mreža na svijetu, ali nije riječ o određenoj tvrtki koja bi imala svojega osnivača, sjedište i odjele pa bi u tome slučaju trebalo pisati velikim slovom. Može se zaključiti, internet je globalna mreža i označuje tehnologiju te način komuniciranja i zato ju treba pisati malim početnim slovom.

Pogrešno je pisati: *Objaviti na Internetu., *Biti na Internetu., a pravilno je: *Objaviti na internetu., Biti na internetu.