GOVORIMO HRVATSKI: Tijekom i tokom

U svakodnevnom govoru, ne razmišljajući, često miješamo upotrebu imenica tijek i tok. U novije se vrijeme češće osporava opravdanost postojanja priloga tokom i upućuje se na prilog tijekom. Od imenice tijek, tvori se vremenski prilog tijekom, odnosno, označuje da se što proteže u određenom razdoblju te ima vremensko značenje. Bitno je znati da obje riječi dolaze od staroslavenskog tek – današnji glagol teći.

Često nailazimo na nepravilno korištenje ovih priloga i najčešće se griješi tako da se umjesto priloga tijekom upotrebljava prilog tokom koji ne pripada hrvatskom standardnom jeziku.

Pogrešno je reći: Tokom godine, tokom Drugog svjetskog rata, tokom života.
Pravilno je reći: Tijekom godine, tijekom Drugog svjetskog rata, tijekom života.

U navedenim primjerima, uočljiva je razlika između riječi tok i tijek i kada se koja rabi. Riječ tok odnosi se na rijeke, te se, primjerice, isti dijeli na gornji, donji i srednji tok. Isto tako se ne bi moglo govoriti koja je od ove dvije riječi “popularnija”, jer se radi o riječima različita značenja koje se obje koriste i u književnom i u znanstvenom i u svakodnevnom pisanju ili govoru. Pravilno je i jedno i drugo, samo su značenja različita.

Ponavljamo primjer: tijekom prošle godine, tokom rijeke Kupe. Također je poznato da je bolje koristiti oblik tijekom nego u tijeku.

Imajući na umu da je hrvatska jezična situacija prilično složena, ne čudi što svakodnevno nailazimo na baš ovakve rasprave, koju je riječ bolje upotrijebiti?! Ova nedoumica spada u još jednu takozvanu svakodnevnu nedoumicu koju i nije toliko teško razumjeti niti objasniti. Tijekom razmišljanja i analiziranja, trudimo se biti što oprezniji pri upotrebi ovih dvaju priloga.