GOVORIMO HRVATSKI: Vi iz poštovanja

U pismenoj komunikaciji ima grešaka prilikom pisanja zamjenice vi. Pri obraćanju jednoj osobi u usmenoj i pismenoj komunikaciji treba koristiti množinske oblike glagola i zamjenica. Osobna zamjenica vi izriče poštovanje prema osobi kojoj se onaj koji govori obraća. (Anić, 2006, 1729). Tada se zamjenički oblici za drugu osobu množine pišu velikim početnim slovom. Npr. “Ugodan vikend Vama i Vašima!”

Zamjenica vi također služi za obraćanje paru ili skupini osoba. Ako se u pisanom tekstu obraćamo dvjema ili većoj skupini osoba, vi uvijek pišemo malim početnim slovom. Npr. obraćanje skupini osoba:

“Poštovani, molim vas da prije upotrebe pročitate upute!”
“Poštovani gosti, želim vam ugodan boravak u našem hotelu.”
“Poštovane kolege, obavještavamo vas da će sastanak biti održan u radnoj sobi broj 13.”

Kada se zamjenica Vi upotrebljava iz poštovanja, predikat je uvijek u množini muškoga roda.

Pogrešno je: * Vi ste mi poslala/poslao poruku, * Vi ste posudila/posudio knjigu, *Vi ste došla/došao.
Točno je: * Vi ste mi poslali poruku, *Vi ste posudili knjigu., * Vi ste došli (bez obzira na to obraćamo li se muškoj ili ženskoj osobi).

Vi iz poštovanja pišemo u izravnoj pisanoj komunikaciji u obraćanju jednoj osobi. Pravopisna norma nalaže pisanje velikim početnim slovom. Ako se obraćamo jednoj osobi, iz poštovanja ćemo napisati: *Puno pozdrava iz Mostara šaljem Vam.

Isti tekst upućen skupini osoba pišemo: *Puno pozdrava iz Mostara šaljem vam.

U književnim tekstovima zanimljiva je upotreba zamjenice Vi/vi koja ima oznaku poštovanja, dok vi/ti varijanta signalizira razliku u odnosu sugovornika. Varijante zamjenica ti/ti označavaju moć i solidarnost.