Grubeša: “Došli smo do gotovo jedinstvenog Nacrta zakona o sudovima”

Ministar pravde BiH Josip Grubeša otvorio je danas svečanost “Dani prava 2016.”, koju je organizirao Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru. U detaljnom predavanju o aktualnim koracima na reformi pravosuđa, ministar Grubeša je posebno istaknuo značaj “približavanja stavova onih koji su u prethodnim godinama bili na potpuno različitim stranama”, ali i upoznao mlade sa značajem reforme pravosuđa.

Pitanje unaprijeđenja funkcioniranja pravosuđa od iznimne je važnosti za Bosnu i Hercegovinu. Da se radi o uspostavi efikasnijeg pravosuđa, najbolje govori činjenica o zaokretu u strukturiranom dijalogu koji je formiran između BiH i Europske komisije.

“Ranije je imamo jednu, sada ima drugačiju dimenziju. To znači da smo strukturirani dijalog podijelili na stručni i politički dio. Intenzivno se vode pregovori i od potpuno suprotno dijametralnih stavova došli smo gotovo jedinstvenog Nacrta zakona o sudovima”, izjavio je Grubeša.

Naglašavajući važnost reforme pravosuđa, ministar Grubeša studentima je održao predavanje o aktualnim temama u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, a osvrnuo se i na važnost praktičnog dijela nastave:

“Moramo voditi računa o tome da obrazovanje uvijek mora imati svoju praktičnu dimenziju. Za mene je obrazovanje bez prakse gubitak vremena.”

A kako bi studenti stekli kvalitetnija znanja kroz praksu, na Pravnom fakultetu otvorena je i suvremeno opremljena sudnica. Vesna Kazazić, dekanica Pravnog fakulteta, komentirala je da će to unaprijediti iskustva studenata:

“Angažmanom sudaca i stručnih suradnika u praktičnoj izvedbi vježbi, simuliranih suđenja i analiza slučajeva doprinijet će tome da studenti, pored teorijskih znanja, na Pravnom fakultetu steknu i praktični dio obrazovanja koji im je neophodan da bi se uspješno suočili s izazovima pravničke struke.”

U sklopu obilježavanja Dana prava, potpisan je i sporazum o dugoročnoj suradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Općinskog suda u Mostaru.