HBŽ: Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana i duhanskih proizvoda

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava javnost Hercegbosanske županije da će Federalno ministarstvo zdravstva organizirati javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje za područje Hercegbosanske županije, dana 4. listopada 2017. godine, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu– velika sala u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane subjekte, fizičke i pravne osobe, da nazoče javnoj raspravi i daju svoje sugestije, primjedbe, prijedloge na spomenuti tekst nacrta zakona. Svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na navedeni Nacrt zakona, svi zainteresirani mogu dostaviti Federalnom ministarstvu zdravstva kroz popunjen Obrazac za konzultacije s javnošću, a koji se može preuzeti na web stranici Hercegbosanske županije. Sugestije, primjedbe i prijedlozi mogu se dostavljati u pismenoj formi, i to putem pošte na adresu: Titova broj 9, Sarajevo, 71000, ili na e-mail adresu:kabinet@fmz.gov.ba.

Tekst Nacrta zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje može se preuzeti na stranici Federalnog ministarstva zdravstva klikom ovdje.