HBŽ upozorio na požare i kazne za građane i pravne osobe

Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije upozorila je građane da obrate posebnu pažnju na mogućnost izbijanja požara tijekom ljetnih mjeseci te da postoje kazne za neodgovorno postupanje.

“U slučaju pojave požara građani su dužni sami pristupiti gašenju početnih požara, a ako se požar ne može ugasiti bez opasnosti za sebe i druge osobe, potrebno je odmah obavijestiti vatrogasno društvo na broj telefona 123, policiju na broj telefona 122 ili županijski Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 200-965. Ako građanin ne postupi na propisan način predviđene su kazne u iznosu od 250,00 do 750,00 KM”, navodi Županijska uprava civilne zaštite.

Dodaje se da se iznosima od 1.000,00 do 5.000.00 KM kažnjavaju županijska šumska gospodarska društva ili druge pravne osobe ako ne osiguraju monitoring i čuvarsku službu i ne poduzmu preventivne mjere zaštite od požara. “Za osobe koje lože vatru u šumi ili na šumskom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume predviđene su kazne od 500,00 do 3.000,00 KM”, upozorava Uprava civilne zaštite.