HERAG predstavio radionicu “AdriaWealth”

Razvojna agencija HERAG u Mostaru je predstavila radionicu “AdriaWealth – Promocija IPA Adriatic projekata” na kojoj su predstavljeni rezultati pet dosad ostvarenh projekata: “Archeo.S”, “AdriaCold”, “MedPath”, “RoofofRock” i “ArTVision”.

Zemlje partneri u projektu AdriaWealth su BiH, Hrvatska, Slovenija, Italija i Albanija, a BiH i Slovenija su realizirale projekt “RoofofRock”. Na radionici održanoj u srijedu i četvrtak u Mostaru htjelo se promovirati i proširiti stečeno znanje te razmijeniti ideje koje bi pomogle razvoju turističke ponude u ovim zemljama.

Voditelj projekta AdriaWealth, Lino Manosperte, rekao je da je cilj projekta organizirati pet konvencija u pet zemalja koje bi stvorile mrežu za razmjenu aktivnosti u korištenju postojećih i budućih sredstava iz IPA fondova Europske unije.