HNŽ će sufinancirati prijevoz osnovnoškolaca

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije prihvatila je predložene zakonske izmjene kojima se stvaraju preduvjeti da Vlada ove županije preuzme u potpunosti sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola na području županije.

“Na godišnjoj razini za prijevoz učenika u Proračunu HNŽ-a bit će osigurano tri milijuna KM. Dio će biti osiguran izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda koje su usvojene, a drugi dio, u iznosu 1,5 milijuna KM, bit će osiguran kroz transfere prema jedinicama lokalne samouprave”, najavio je Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ-a.