HNŽ treća najrazvijenija u FBiH, nezaposlena trećina mladih

Prema istraživanju Federalnog zavoda za programiranje razvoja, prema stopi razvijenosti na trećem mjestu nalazi se Hercegovačko-neretvanska županija sa stopom zapošljavanja od 21,8 posto.

Krajem svibnja ove godine, na evidenciji Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije bila je evidentirana 32.671 nezaposlena osoba, što je u usporedbi s prosječnom nezaposlenošću u 2015. godini manje za 4,1 posto, a u odnosu na prošli mjesec manje za 1,2 posto.

Prema evidenciji, osobe do 30 godina starosti čine 30,7 posto nezaposlenih, a svaka četvrta osoba na evidenciji je stara preko 50 godina.

“Proračun HNŽ-a danas je konsolidiran. Za razliku od prijašnjih godina, najkasnije do 15. u mjesecu isplaćujemo sve obveze prema proračunskim korisnicima. Značajno su smanjena ukupna potraživanja prema ovoj županiji, a ohrabruju i aktivnosti Vlade na rješavanju financijskih problema koje su posljedice raznih sudskih presuda poslije tužbi državnih službenika i namještenika”, rekao je za Našu TV Pero Ćiro Pavlović, glasnogovornik Ureda predsjednika Vlade HNŽ-a.