HNŽ: Usvojene smjernice ekonomske i fiskalne politike 2018. – 2020.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na sjednici u četvrtak usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Smjernice sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade, temeljne makroekonomske i pokazatelje ekonomske i fiskalne politike, pretpostavke društvenog i gospodarskog razvitka u BiH, procjenu prihoda za razdoblje 2018.- 2020. i pregled obveza po temelju unutarnjeg i vanjskog duga i izdanih garancija u HNŽ-u.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju proračuna HNŽ-a i Izvješće o izvršenju tekuće pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je i Odluku o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druga tijela uprave te zaposlenike u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz proračuna HNŽ-a, kao i izvanproračunskih fondova HNŽ-a u razdoblju od 1. rujna do 1. listopada ove godine.

Odluka se ne odnosi na zapošljavanje u slučaju smrti, odlaska u mirovinu ili prelaska u drugu instituciju ili u drugim iznimnim slučajevima, o čemu odluku donosi Vlada, kao i na zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama na koje se primjenjuje odluka Vlade o davanju ovlasti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za odobravanje prijama zaposlenika.

Vlada je bolničkim zdravstvenim ustanovama u HNŽ-u izdvojila sredstva u iznosu od 531.000 KM.

Kantonalnoj bolnici “Dr. Safet Mujić” Mostar i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za provedbu projekata promoviranja zdravlja i preveniranja bolesti i ovisnosti bit će izdvojeno 45.000 KM, navodi se u priopćenju.

Vlada je usvojila i informaciju o provedenoj proljetnoj fazi obveznog preventivnog sustavnog deratiziranja na području HNŽ-a u 2017. u kojoj je istaknuto kako je deratiziranje uspješno provedeno te su, uz ostale, njime obuhvaćeni odgojno-obrazovni i kulturni objekti, gradska naselja te zdravstvene ustanove.

Na sjednici je usvojena i odluka kojom je više od sto institucija iz područja sporta i kulture, temeljem provedenih natječaja, dobilo financijsku potporu u radu.

Vlada je usvojila i Odluku o davanju suglasnosti za darovanje osnovnih sredstava Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a kojom će Zračnoj luci Mostar biti u trajno vlasništvo darovana dva rendgenska uređaja i jedna metal-detektorska vrata, navodi se u priopćenju.