HSP BiH počeo rad na udruživanju pravaških stranaka

Kolegij Hrvatske stranke prava BiH u Mostaru je utemeljio povjerenstvo za udruživanje s drugim pravaškim strankama u cilju zajedničkog djelovanja i nastupanja. Za članove povjerenstva izabrani su Berislav Elez, Lazo Rajič i Viktor Kvesić.

Stranka navodi da će na lokalnim izborima u BiH 2. listopada nastupiti u 30 općina, od toga će u 13 općina izaći će u koaliciji s drugim hrvatskim strankama. Kandidata za načelnika HSP BiH imat će u šest općina.

“Ove koalicije za općinska vijeća, kao i za načelnike općina, plod su ili ujedinjene hrvatske oporbe protiv vladajućih u općinama gdje su Hrvati u većini ili zajedničkog djelovanja svih hrvatskih stranaka gdje Hrvati nisu u većini”, navodi se između ostalog u priopćenju stranke.