Istječe rok za prijavu mladih pravnika za praksu

Studenti pravnih fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta “Džemal Bijedić” u novoj akademskoj godini imaju mogućnost odraditi praksu u pet odvjetničkih ureda na području Mostara. Ovaj novitet u obrazovnom ciklusu budućih diplomiranih pravnika omogućila je Udruga studenata prava ELSA Mostar.

Još su tri dana ostala do završetka natječaja za prijavu studenata na studentsku praksu u odvjetničkim uredima u Mostaru. Praksa u trajanju od 15 dana odnosi se na studente četvrte i pete godine studija. Kroz rad s odvjetnicima, studenti će sudjelovati u svakodnevnim odvjetničkim i pravnim poslovima s kojima dosad nisu imali doticaja.

Riječ je o prvom projektu ovakve prirode na pravnim fakultetima u Mostaru i kao takav svim budućim pravnicima predstavlja odličnu prigodu. Natječaj ostaje otvoren do petka, 9. rujna.