Izbori u Vijeću mladih Mostara

Danas je u Sali za sastanke Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara održana Izborna sjednica Skupštine Vijeća mladih Grada Mostara.
Prije samog početka sjednice, delegatima su se u ime Grada Mostara obratili šefica Službe za društvene djelatnosti, Senada Sadović, te Sabina Memić, koji su istakli važnost djelovanja Vijeća mladih Grada Mostara, te novom sazivu poželjeli puno sreće i uspjeha u radu.

Za novog predsjednika jednoglasno je izabran Mirza Lalić, u ime Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Pored Lalića, Upravni odbor u narednom mandatu činit će:

Habiba Ačkar – koordinator Radnog tijela za ekonomiju, turizam i socijalnu zaštitu,
Ivana Šunjić – koordinator Radnog tijela za saradnju sa institucijama vlasti, nevladinim organizacijama i međunarodnu saradnju,
Nermin Ribić – koordinator Radnog tijela za sport i ekologiju,
Majda Šehić – koordinator Radnog tijela za obrazovanje, kulturu i volonterizam, te
Ivo Čarapina, dosadašnji predsjednik Upravnog odbora, koji je izabran za predsjedavajućeg Skupštine, a funkciju dopredsjedavajuće će vršiti Tajma Tiro, dok je za novog sekretara izabran Vedran Raguž.

Novoizabrani predsjednik, Mirza Lalić, naglasio je kako će u narednom mandatnom periodu zajedno sa imenovanim Upravnim odborom inicirati niz projekata i aktivnosti, a sve s ciljem poboljšanja položaja mladih u Gradu Mostaru, te njihovog aktivnijeg angažmana u društvenoj zajednici.
Kao što je poznato, Vijeće mladih je krovna omladinska organizacija Grada Mostara, koju čine sljedeće organizacije: Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru, Vijeće učenika srednjih škola Grada Mostara, Sportski savez Grada Mostara, ELSA Mostar, AIESEC Mostar, OKC Abrašević i Centar za psihološku podršku „Sensus“ Mostar.