Izmijenjeni Zakon o igrama na sreću ponovno poslan u parlament

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću upućen je u četvrtak Parlamentu Federacije BiH nakon što je ranije jednom pao u Domu naroda.

Njime se, između ostalog, propisuje oporezivanje dobitaka ostvarenih u klasičnim (lutrijskim) igrama na sreću u visini 10 KM i više, uz primjenu progresivnih stopa od 10 posto, 15 posto, 20 posto i 30 posto, u zavisnosti od visine dobitka. Iste progresivne stope primjenjuju se i za oporezivanje svih dobitaka u kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu dobitka.

Prihod od obustavljenog i plaćenog poreza bio bi usmjeravan u proračun općina/gradova gdje se nalaze poslovnice u kojima je dobitak ostvaren, s iznimkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internetskim i SMS igrama, koji je prihod proračuna Federacije BiH.

Predviđeno je da iznos neoporezive osnovice bude deseterostruko smanjen (sa dosadašnjih 1.000 na 100 KM), te je utvrđena pripadnost prihoda po osnovi obustavljenog i naplaćenog poreza na dobitke ostvarenog u nagradnim igrama.

Povećana je stopa propisane mjesečne naknade koju su dužni plaćati priređivači igara na sreću u kasinima i automat klubovima s dosadašnjih pet posto na 15 posto od osnovice koju predstavlja zbroj obračuna svih automata i stolova po načelu da je osnovica jednaka ukupnoj uplati umanjenoj za ukupnu isplatu.