Izmijenjeni zakon i samcima daje status hranitelja

U pripremi je novi Zakon o hraniteljstvu u Federaciji BiH koji bi trebao biti usklađen s međunarodnim standardima te tako olakšati proces zbrinjavanja djece, ali i drugih ranjivih skupina. Za pravilan rast i razvoj potrebno je odrastanje u obiteljskom okruženju. Upravo je to jedan od glavnih ciljeva koji bi trebao biti postignut novim zakonom.

Postojeći sustav socijalne zaštite u Federaciji BIH, prema riječima ministra Veska Drljače, uglavnom je neučinkovit i nepravedan te ga je potrebno unaprijediti. Drljača je kazao i kako će se novim zakonom ostvariti financijska ušteda, te je predviđena i naknada za rad hranitelja.

Prema novom zakonu, hranitelji mogu biti bračni parovi, državljani BiH, ali i psihofizički sposobni samci koji imaju osnovne materijalne uvjete za odgajanje djeteta.