Javni poziv nezaposlenim osobama za program obuke i prekvalifikacije

Temeljem Ugovora između Međunarodne organizacije rada i Asocijacije za regionalni razvoj REDAH o implementaciji Projekta “Uspostava centra za obuku i prekvalifikaciju Čapljina”, Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK o b j a v l j u j e:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA PRIJAVU SUDJELOVANJA U PROGRAMU OBUKE I PREKVALIFIKACIJE – ZA

ZANIMANJA KUHAR I KONOBAR

1. Uvod
Projekt “Uspostava centra za obuku i prekvalifikaciju Čapljina” provodi Asocijacija za regionalni razvoj REDAH (kao vodeći partner) u suradnji s partnerima: Službom za zapošljavanje HNŽ-HNK, Općinom Čapljina, Srednjom školom Čapljina, Bizz Solutions d.o.o. Čapljina, Turističkim klasterom Hercegovina i Turističkom zajednicom HNK/Ž.

Projekt se realizira u okviru projekta /Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini/koji financira Europska unija a provodi Međunarodna organizacija rada. Osnovni cilj projekta je doprinos smanjenju nezaposlenosti, razvoju ljudskih resursa i poboljšanju tržišta rada na području Općine Čapljina i regije Hercegovina kroz prekvalifikacije i obuke u sektoru turizma.

2. Predmet Javnog poziva
Realizacija Programa obuke i usavršavanja nezaposlenih osoba jedna je od planiranih projektnih aktivnosti. Cilj obuka po ovom Javnom pozivu je osposobljavanje i usavršavanje u oblasti ugostiteljstva za zanimanja kuhar i konobar za najmanje 150 nezaposlenih osoba.

3. Odabir polaznika
Odabir polaznika obuka vršit će komisija sastavljena od predstavnika partnerskih organizacija. Za svaki će ciklus vrišti selekciju prijavljenih kandidata, te će odabrati po 15 polaznika za svaki ciklus obuke. Preostali kandidati ostaju u bodovanju za naredne cikluse obuka. Sveukupno je planirano po 5 ciklusa obuka za oba zanimanja.

4. Uvjeti za obuku
Obuka će se odvijati u Centru za obuku i prekvalifikaciju, Tasovčići bb, Čapljina. Trajanje obuke za zanimanje kuhar – 60 dana (ukupno 350 sati – 50 sati teorijske nastave i 280 sati praktične obuke). Trajanje obuke za zanimanje konobar 45 dana (ukupno 280 sati – 50 sati teorijske nastave i 230 sati praktične obuke). Uvjet za dobivanje uvjerenja/certifikata je redovito pohađanje obuka (nazočnost na 80% sati nastavnog plana i programa). Za sve polaznike obvezna je Sanitarna knjižica. Polaznici sami snose troškove prijevoza.

5. Ciljna skupina
Ciljnu skupinu po ovom javnom pozivu čine nezaposlene osobe na evidenciji nezaposlenih osoba službi za zapošljavanje, s najmanje završenim 3. stupnjem obrazovanja. Dodatni kriteriji (za bodovanje):
– Dugoročno nezaposlene osobe
– Žene
– Mladi do 30 godina
– Dugoročno nezaposleni preko 45 godina
– Osobe s invaliditetom
– Pripadnici Romske populacije
– Socijalno ugrožene kategorije (nezaposleni u domaćinstvima u kojima nitko nije zaposlen, samohrani roditelji, osobe koje žive u kućanstvu s osobom s invaliditetom)

Intervju pred komisijom
Intervjui će se odvijati u prostorijama Centar za obuku i prekvalifikaciju Čapljina, te će se procjenjivati motivacija, komunikativnost i opći dojam. Rang lista će se praviti na osnovu ukupnog broja bodova.

6. Dokumentacija potrebna za prijavu
1. Popunjen obrazac prijave (u prilogu Javnog poziva)
2. Kopiju svjedodžbe o završenom školovanju
3. Dokaz o statusu nezaposlene osobe- potvrda o nezaposlenosti izdata od strane nadležne službe za zapošljavanje

Dodatni kriterij bodovanja, potrebno je dostaviti:
– Za osobe s invaliditetom: dokaz o invaliditetu (kopiju rješenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Centra za socijalni rad ili drugih nadležnih institucija)
– Nezaposleni u domaćinstvima u kojima nitko nije zaposlen – ovjerena kućna lista
– Za samohrane roditelje- Uvjerenje Centra za socijalni rad
– Za osobe koje žive u kućanstvu s osobom s invaliditetom- ovjerena kućna lista i dokaz o invaliditetu (kopiju rješenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Centra za socijalni rad ili drugih nadležnih institucija)
– Za pripadnike Romske populacije – dovoljno je da se osoba kod nadležne službe za zapošljavanje izjasnila kao pripadnik Romske populacije
U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnositelj prijave ne ostvaruje pravo prvenstva po datom kriteriju.

7. Način prijave i rok za podnošenje prijava
Popunjen prijavni obrazac i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u podružnice Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK ili na adresu Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK, Kralja Tvrtka 19, Mostar, BiH.
Samo potpune prijave bit će uzete u razmatranje.

Rezultati ovog Javnog poziv bit će objavljeni na oglasnim pločama Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK i Općine Čapljina, te na web stranici Projekta. Prijave će se zaprimati do kraja 4 ciklusa obuka. Točni datumi će biti naknadno objavljeni.

8. Dodatne informacije
Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte na e-mail projekti@szzhnz-k.ba ili telefonskim putem na broj: 036 334 806. Projektni tim će organizirati Info dan za ovaj Javni poziv, kako bi se detaljno prezentirali uvjeti Javnog poziva i način prijave.

Info dan će se održati 11.10.2017. godine u prostorijama Centra za obuku i prekvalifikaciju, Tasovčići bb, Čapljina s početkom u 13:00 sati.

Preuzmite obrazac prijave za program obuke i usavršavanja za kuhare i konobare

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu /Uspostava centra za obuku i prekvalifikaciju Čapljina/ i ni u kom slučaju ne odražava službene stavove i mišljenja Europske unije i Međunarodne organizacije rada.