Na jugu Čapljine gradit će se stambeno-poslovni objekti i škola

Čapljina bi uskoro mogla imati novu gradsku četvrt. Grad će se širiti prema jugu, a planirana je izgradnja škole, stambeno-poslovnih objekata i pripadajućih garažnih mjesta.

Prema izmijenjenom regulacijskom planu, oko 1.570 stanovnika će se moći nastaniti u novom dijelu grada.

“Omogućena je izgradnja 448 stanova. U početku smo imali veći broj stambenih jedinica pa smo vidjeli da ne možemo osigurati na ovom lokalitetu toliki broj parkirnih mjesta”, kaže Irena Bakalar-Bulum, pomoćnica načelnika za urbanizam i graditeljstvo.

Za svaki stan planirano je po jedno i pol parkirno mjesto te ona za poslovne prostore.

Osim stambeno-poslovnih objekata, bit će izgrađena i nova osnovna škola. “Pokazala se potreba za jednom modernijom školom sa svim sadržajima koji su djeci potrebni. Nastoji se omogućiti da svako dijete ide u istu smjenu”, kaže Bakalar-Bulum.

U tijeku je izrada glavnog projekta koji će omogućiti širenje prema jugu, a poslije toga slijedi izgradnja prometnice. Vrijednost projekta je oko sedam milijuna KM.