Kredit za mirovine samo kratkoročno rješenje

Nakon dugo vremena, na adrese umirovljenika mirovine su stigle na vrijeme. Isplata je potpomognuta revolving kreditom od oko 63 milijuna KM koji je prije dva dana postao operativan.

Isplata mirovina do petog u mjesecu do sada je bilo samo obećanje, no zahvaljujući kreditu od 63 milijuna i 700.000 KM, obećanje se ostvaruje. Revolving kredit omogućit ce bržu dinamiku isplate mirovina do kraja ove godine. Ipak, ovo nije dugoročno rješenje problema. Deficit Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje rješiv je jedino boljom naplatom doprinosa.

“Neuplata doprinosa na plaće praksa je čak i u državnim tvrtkama, što je zbilja neshvatljivo. Nadamo se da će se to promijeniti. Treba raditi na naplati dugova prema Zavodu koji su veći od milijardu KM te, naravno, na povećanju stope zapošljavanja”, izjavio je za Našu TV Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Umirovljenici barem do kraja ove godine ne moraju brinuti hoće li dobiti svoje novce ili ne. Kreditno zaduženje Federalnog zavoda je samo kratkoročno rješenje, a o dugoročnom moći će se govoriti tek onda kada prihodi budu jednaki ili veći od mjesečnih potreba Zavoda.