Krug 99 ponudio prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH Interresornoj radnoj grupi za izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kao i Parlamentu Bosne i Hercegovine i Domu naroda, odnosno političkim strankama koje imaju svoje predstavnike u državnim zakonodavnim organima.

“Dajući doprinos u proceduri izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 održala je posebnu sesiju na kojoj je razmotren postojeći zakon u ovoj oblasti. Posebna pažnja posvećena je tome da naša zemlja ima obvezu svoj Ustav i sve zakone usklađivati s europskom pravnom stečevinom (acquis communataire) čiji je sastavni dio niz europskih dokumenata i odluka europskih sudova u različitim predmetima.

U tom pogledu, jasno je kako Ustav Bosne i Hercegovine, kao Aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma nije usklađen sa Europskom konvencijom o osnovnim ljudskim pravima i temeljnim slobodama koja kao pravni akt ima prednost u odnosu na Ustav Bosne i Hercegovine i sve zakone, pa tako i u odnosu na Izborni zakon Bosne i Hercegovine i izravno je primjenjiva u Bosni i Hercegovini (član 2.2 Aneksa 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini).

Krug 99 smatra da je izuzetno važno, kao prvi korak, uskladiti odredbe Ustava Bosne i Hercegovine sa spomenutom konvencijom o ljudskim pravima, kao i odlukama Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u predmetima ‘Sejdić – Finci’, ‘Pilav, Šlaku i Zornić’. Međutim, bez obzira postoji li ili ne postoji politička volja za promjenama Ustava Bosne i Hercegovine, Asocijacija nezavisnih intelektualaca je razmotrila važeći Izborni zakon Bosne i Hercegovine te o tome zauzela sljedeće stavove:

1. Ustav Bosne i Hercegovine nije usklađen s europskom pravnom stečevinom i zahtijeva ozbiljnu ustavnu reformu kako bi Bosna i Hercegovina imala mogućnost napredovati u okviru euroatlantskih integracija.

2. Izborni zakon Bosne i Hercegovine je nedemokratski i diskriminatoran jer nemaju svi građani pravo biti birani i da biraju sve građane Bosne i Hercegovine, nije u skladu s odlukama Europskog suda u Strassbourgu u predmetima ‘Sejdić – Finci’, ‘Pilav, Šlaku i Zornić’, u okviru svojih procedura izaziva sumnju kod građana u regularnost izbora, dio izbornih procedura uopće se ne provodi, što također stvara sumnje kod građana, popisi birača ne odgovaraju stvarnom stanju, birački odbori su u najvećoj mjeri ispolitizirani i nisu nepristrani, provođenje procedure brojanja glasova nije dovoljno uređeno, što ostavlja brojna pitanja otvorenim, u pojedinim odredbama Izborni zakon Bosne i Hercegovine poziva se na opće akte jedinica lokalne samouprave koje time dobijaju snagu i kvalitetu zakona, što otvara nepremostiva politička pitanja.

Iz tih razloga, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uočila je niz nedostataka važećeg Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji su manjim dijelom političke, a većim dijelom tehničke ili proceduralne prirode te zbog toga predlaže Interresornoj radnoj grupi za izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kao i Parlamentu Bosne i Hercegovine i Domu naroda, odnosno političkim strankama koje imaju svoje predstavnike u državnim zakonodavnim organima, da se u tijeku rasprave o izmjenama ovog zakona uzmu u razmatranje naši prijedlozi i sugestije”, navodi se u priopćenju Kruga 99.