Medicina spavanja u Mostaru

Naše zdravlje ovisi od mnogo čimbenika, a kvalitetan san jedan je od najvažnijih. Dok spavamo, organizam se oporavlja i priprema za novi dan. S druge strane, manjak sna dovodi do brojnih problema i uzrokuje mnoge bolesti. Upravo se o ovom problemu razgovaralo na radionici pod nazivom “Medicina spavanja” koja je održana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Medicina danas poznaje čak 82 poremećaja spavanja. No, u našim krajevima, ljudi obično ne prepoznaju te poremećaje tako da ih i ne liječe. Užurbani način života osobito uzrokuje poremećaje spavanja. Zbog puno obveza, ljudi prekratko spavaju, imaju dug spavanja i osjećaj kroničnog umora. Ne može se općenito reći koliko je potrebno sati sna da bi se čovjek odmorio i normalno funkcionirao. To ovisi od čovjeka do čovjeka. Nekom je potrebno 5 sati spavanja, a nekom 8 i više, porčuje profesor Đogaš.

Ova suradnja mostarskog i splitskog Medicinskog fakulteta kao i SKB-a Mostar podržana je kroz IPA projekt. Na prvoj radionici sudjelovali su samo stručnjaci iz tog područja, a na drugoj i građani. Upravo je edukacija liječnika i građana prvi korak ka rješavanju ovog problema kojeg obiteljska medicina još uvijek ne prepoznaje.