Mostar: Planirana rekonstrukcija prometnice će morati pričekati

Grad Mostar je donio Odluku o poništenju javne nabavke ”Rekonstrukcija prometnice u Ulici Ante Starčevića”.

Rekonstrukcija prometnice u Ulici Ante Starčevića od Španjolskog trga do hotela ‘Ero’ u Mostaru će čini se morati još pričekati. Naime, Grad Mostar je donio Odluku o poništenju javne nabavke ”Rekonstrukcija prometnice u Ulici Ante Starčevića”. Kako je navedeno u obrazloženju, novčana sredstva za realizaciju predmetnog ugovora su brisana jer je rebalansom Proračuna Grada Mostara za 2017. ostvareno manje prihoda od planiranih. Na odgađanje rekonstrukcije utječe i činjenica da Grad Mostar nije donio Proračun za 2018. godinu. U obrazloženju Grada Mostara navedeno je i kako je ponuđena cijena javne nabavke iznad procijenjene vrijednosti.

Podsjećamo, Grad Mostar je planirao rekonstrukciju prometnice prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane projektanta Integra d.o.o. Mostar. Planirani radovi su uključivali izgradnju nove oborinske odvodnje, javne rasvjete, te kolničke i pješačke rekonstrukcije. Grad je imao plan na ovu rekonstrukciju potrošiti 400.000,00 KM bez PDV-a.

Izvor: Bljesak. info
Fotografija: Bljesak. info