Mostar traži 20 pripravnika

Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić raspisao je javni natječaj za prijem vježbenika u Gradu Mostaru. Traži se ukupno 20 vježbenika, od kojih devet treba biti diplomiranih pravnika, te 5 diplomiranih ekonomista.

Traže se dva diplomirana inženjera građevine i dva inženjera prometa. Također, traži se diplomirani inženjer poljoprivrede i inženjer računarstva.

Raspisan je natječaj za 20 vježbenika:

Vježbenik – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sustavu obrazovanja – devet (9) izvršitelja;

Vježbenik – diplomirani ekonomist, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja – pet (5) izvršitelja

Vježbenik- diplomirani inženjer građevine, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – dva (2) izvršitelja

Vježbenik- diplomirani inženjer prometa, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja – dva (2) izvršitelja

Vježbenik – diplomirani inženjer računarstva/informatike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršitelj

Vježbenik- diplomirani inženjer poljoprivrede, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršitelj

Opis poslova i radnih zadataka

Vježbenici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita. Radni odnos vježbenika zasniva se na period od jedne godine

Uvjeti: odgovarajući stupanj i vrsta stručne spreme prijavljen u evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ bez radnog iskustva. Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos, za što će dokumentaciju dostaviti prilikom sklapanja ugovora o radu.

Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene kopije) sveučilišna diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH) prosjek ocjena završenog školovanja (potvrda sa sveučilišta) potvrda-uvjerenje zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici Grada Mostara)

Procedura izbora

Natječajnu proceduru provesti će Povjerenstvo za izbor i prijem vježbenika. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje. Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuiranju, smatra se da je odustao. Informacija o mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će naknadno objavljena na web stranici Grada Mostara. Potpisanu prijavu na natječaj sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu : Grad Mostar, Adema Buća broj: 17 s naznakom: „Javni natječaj za prijem vježbenika u Gradu Mostaru“ u roku od 30 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama – Večernji list i Oslobođenje i na web stranici Grada Mostara.

Izvor: pogled.ba