Mostarska Gospodarska komora traži povezivanje s drugim komorama

Na svečanoj skupštini Gospodarske komore Grada Mostara rezimiran je rad Komore u protekloj godini, a predstavljeni su i planovi za 2017.

“Gospodarska komora Grada Mostara u 2016. godini radila je na povezivanju tržišta rada sa školskim sustavom te je bila inicijator u rješavanju problema svojih članica, rekao je predsjednik Komore Vjenceslav Leko.

Jedan od najvećih problema u našem gospodarstvu je nedostatak kvalificirane radne snage, istaknuto je na okupljanju gospodarstvenika.

Ono čemu teži Gospodarska komora je povezivanje s komorama ostalih gradova Bosne i Hercegovine, zaključeno je.