Mostarski vatrogasci najavili primanje novih djelatnika

Ljetna sezona je za mostarske vatrogasce najzaposlenije razdoblje. Požara je bilo mnogo, samo u kolovozu zabilježeno ih je 240. Samo dva puta zabilježena je veća opasnost od požara koji je trajao duže od predviđenog, na području Malog polja i Galca. No, Vatrogasna postrojba Mostar uspjela je sve zadržati pod kontrolom.

66 vatrogasaca se za kraj ovih ljetnih dana nada kako neće doći do velikih požara. Na dnevnoj bazi imaju pet do šest intervencija.

Do kraja ove godine raspisan će biti još jedan natječaj za primanje nove radne snage u red vatrogasaca Mostar. U zadnjih pet godina ova vatrogasna postrojba je dobila na raspolaganje nekoliko novih vozila, te novu zaštitnu opremu, ali za potpunu spremnost nikad dovoljno sredstava.

Za kraj ljetne sezone građani se mole da budu na oprezu, da se drže svih propisa vezano za pravovremeno sprječavanje požara, a u slučaju požara da nazovu broj 123, najbližu vatrogasnu postaju.