Najavljen plan popisivanja Roma u Bosni i Hercegovini

Romi se ubrajaju u etničku manjinsku skupinu koja nema matičnu domovinu. Danas se Romi u BiH suočavaju s problemima obespravljenosti, diskriminacije i marginalizacije. Kako bi se povećala uključenost Roma u društvo, održana je javna rasprava o prijedlozima za rješavanje njihovih problema u BiH.

Mostarski Romi Fuad Aganović i Haris Alilović više od 20 godina žive u gradu na Neretvi. Sve što imaju je krov nad glavom. No, poručili su kako ne mogu živjeti od zidova.

Mnogi od njih su živjeli u ruševnim objektima. Na sreću, Grad Mostar ih je stambeno zbrinuo. Žive na periferiji Mostara, u Bišću polju uz obalu Neretve gdje su smještene 24 obitelji. No, socijalna slika je i dalje teška.

Točan podatak o broju Roma u BiH je nepoznat. Prije nekoliko godina, nevladine romske organizacije su raspolagale informacijom da na području BiH živi 75.600 Roma.

Kako bi se utvrdio stvarni broj romske populacije na području cijele BiH, radi se na izradi novog akcijskog plana koji bi se provodio od 2017. do 2020. godina u područjima zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stambenog zbrinjavanja.

U BiH se položaj Roma trebao poboljšati još do prošle godine. To ovoj zemlji nalaže konvencija potpisana 2005. prema kojoj bi Romi trebali uživati sva ljudska prava. No ovaj jedini narod bez matične zemlje još je u BiH između predrasuda i diskriminacije.