Novalić: “Oporezivanje naknada imat će neutralni fiskalni efekt”

Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine pružio je podršku uvođenju oporezivanja na naknade kao što su topli obrok i prijevoz koje stupa na snagu u petak. Fadil Novalić u priopćenju navodi da zaposleni neće osjetiti veći financijski udarac.

Podsjeća da su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak dio cjeline promjene sustava obračuna poreza i doprinosa kao mjera iz Reformske agende, zajedno sa izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak.

“U toj cjelini uključivanje naknada koje nemaju karakter plaće (topli obrok, prijevoz i sl.) u poreznu osnovu imat će neutralni fiskalni efekt, jer će za odgovarajući prostotak biti smanjena stopa doprinosa”, navodi Novalić.

Od 15. srpnja svaka isplaćena naknada za topli obrok veća od 8,5 KM podliježe oporezivanju. Što se tiče regresa, na njega se neće plaćati porez samo ako je manji od 50 posto prosječne plaće u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca.