Novalić: “Proračun Federacije BiH likvidan”

Povodom odgode kredita Međunarodnog monetarnog fonda Federaciji Bosne i Hercegovine, premijer Federacije Fadil Novalić reagirao je priopćenjem u kojem navodi da kao član Fiskalnog vijeća nije potpisao Pismo namjere prema MMF-u za odobravanje Proširenog aranžmana jer se u okviru svog mandata i programu rada Vlade obvezao da će provoditi ekonomske reforme usmjerene na ekonomski oporavak zemlje i njenu dugoročnu stabilnost.

Novalić dodaje da je Akcijskim planom reformi zacrtanim u Reformskoj agendi predviđeno usvajanje prilagođenog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), što je odbila Republika Srpska odnosno srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

Kako je proces europskih integracija BiH tako zaustavljen, Novalić navodi da nije mogao potpisati Pismo namjere. Ipak, dodaje, proračun Federacije BiH je likvidan i iz njega će biti servisirane sve zakonski propisane obveze.