O nama


Naša TV je registrirana kao regionalna TV postaja sa sjedištem u Mostaru.

Svojim signalom putem IPTV mrežnih providera BH TELECOM, ELTA KABEL, HT ERONET i TELEMACH Naša TV želi dosegnuti gledateljstvo cijele Bosne i Hercegovine.

Temeljni cilj Naše TV je kreirati televizijski program na hrvatskom jeziku namijenjen gledateljstvu s ovih prostora. Kako bismo zadovoljili potrebe našeg potencijalnog gledateljstva bez obzira na njihovu dob, spol i socijalni status spremni smo ponuditi televizijski program koji će biti u stanju točno, objektivno i pravodobno informirati, obrazovati i zabaviti.

Vizija

Biti vodeća televizija koja producira i emitira program na hrvatskom jeziku na cijelom području Bosne i Hercegovine s programskim sadržajima koji objektivno afirmativno konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet ne samo Hrvata, nego i svih naroda Bosne i Hercegovine.

Misija

Producirati i uređivati programske sadržaje na suvremen, objektivan, neovisan, vjerodostojan, inovativan i društveno odgovoran način.

Opravdati povjerenje dobiveno od ulagača kroz respektabilnu gledanost, financijsku samoodrživost i pozitivan društveni utjecaj.

Biti faktor harmonizacije i integracije bosanskohercegovačkog pluralnog javnog i medijskog prostora.

Učiniti hrvatsku javnost u BiH prisutnom, vidljivom i prepoznatljivom u bosanskohercegovačkom medijskom mozaiku, uvažavajući pritom sve druge javnosti i društvo u cjelini.

Ne samo odražavati nego i formirati javno mišljenje o svim bitnim i aktualnim pitanjima s kojima se društvo i država suočavaju, usmjeravajući pozornost razumijevanju, toleranciji i suradnji, kako među pojedincima, tako i različitim društvenim skupinama i narodima.

Zadržati disperziranu vlasničku strukturu s velikim brojem privatnih ulagača te tako onemogućiti koncentraciju vlasništva i dominantni utjecaj.