Obitelj umrloga umirovljenika ima pravo na 371 marku

Na pitanje što ukoliko obitelj nema dovoljno novca za ukop najmilijeg i da im tih 371 KM puno znači, Omerefendić objašnjava da postoje i posmrtnine od umirovljeničkih članarina.

Upravni odbor Zavoda PIO FBiH donio je Pravilnik o isplati posmrtnina za umirovljenike u FBiH, a sve prema novom Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. ožujka.

To je za Faktor potvrdio Omer Omerefendić, predsjednik Skupštine Udruženja umirovljenika FBiH. Naime, prvi put od završetka agresije na našu zemlju zakonski je uređeno u Federaciji da obitelji umrlih umirovljenika imaju pravo na posmrtninu koja iznosi 371 KM, koliko je prosječna mirovina u FBiH.

”Primjena Pravilnika je dakle počela. Zakonski nasljednici umrlih umirovljenika treba sa potrebnom dokumentacijom, koja sadrži i smrtni list, da se obrate u Zavod MIO, nakon ukopa, sa zahtjevom za isplatu posmrtnine. Zakonski rok za isplatu je 30 dana”, objašnjava Omerefendić.

Na pitanje što ukoliko obitelj nema dovoljno novca za ukop najmilijeg i da im tih 371 KM puno znači, Omerefendić objašnjava da postoje i posmrtnine od umirovljeničkih članarina. ”Općinska udruženja daju pomoć za ukop u visini od 300 KM ili 400 KM, ovisno koliko su penzioneri za života uplaćivali za članarinu.

Djeca mogu kada im roditelj umre da sa smrtnim listom dođu u općinsko udruženje kako bi im se isplatio novac za ukop od članarine”, govori Omerefendić. Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH podsjeća da mjesečne umirovljeničke članarine iznose od jedne do pet KM. ”To je različito od udruženja do udruženja. Ako, primjera radi, umirovljenici uplaćuju po dvije KM, obitelj će dobiti 350 KM, a za tri KM je 500 KM isplata posmrtnina. Recimo, u Tuzlanskom kantonu je posmrtnina 800 KM, jer umirovljenici mjesečno uplaćuju po pet KM.

Da bi dobili u Kantonu Sarajevo posmrtnine, sporazum je sačinjen da moraju uplaćivati članarinu minimalno godinu dana. Pored toga, sa novim Zakonom o MIO-u imamo sada i posmrtnine u iznosu od 371 KM. I to smo dobili 23 godine od završetka rata. Prije rata u Bosni i Hercegovini su umirovljenici imali pravo na posmrtninu koja je bila u visini tadašnje prosječne plaće”, rekao je Rapa.