Očuvanje ikavice promovirano na Sveučilištu u Mostaru

Ikavski govor još uvijek je živ i koristi se u nekim područjima Hercegovine. Kako bi se ikavica i dalje njegovala, u sklopu Humskih dana poezije održavaju se ikavski skupovi. I dok je u tijeku znanstveni skup na ovu temu, radni je u srijedu održan na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Danas, u odnosu na prije, postoji veći broj knjževnika koji pišu na ikavici. Kroz radionice koje se održavaju u sklopu Humskih dana poezije nastoji se njegovati bogatstvo jezika.

Budući da određeni ikavizmi pomalo blijede, ikavicu se na ovakve načine pokušava sačuvati od zaborava jer je dio kulturne baštine hrvatskog naroda.