Odgovori na Upitnik umjesto početkom krajem godine

“Do 31. siječnja ove godine, što je bio rok za dostavljanje odgovora na Upitnik Europske komisije, 13 vlada to je učinilo, svi osim Republike Srpske koja je pet mjeseci kasnila i sada ubrzano pokušavamo nadoknaditi to vrijeme da bismo do kraja godine poslali odgovore u Bruxelles”, rekao je u četvrtak predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.

Zvizdić je tako odgovorio na pitanje zastupnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saše Magazinovića koji je pitao kada će biti prikupljeni usaglašeni odgovori na Upitnik te koji su problemi u prikupljanju odgovora.

Kako je Zvizdić naveo, u međuvremenu su formirana sva tijela u skladu s Mehanizmom koordinacije, a više od 1400 članova radnih grupa aktivno radi, pripremljeni su svi odgovori koji trebaju još jednom proći verifikaciju u institucijama koje su odgovore pripremile.

Potom su institucije dužne dostaviti prečišćene zakone i prateće podzakonske akte koje će trebati priložiti uz odgovore na Upitnik, a do 15. rujna trebala bi se znati jasna slika o tome koji su usuglašeni i oni koji dogovore nisu usuglasile radne grupe te će takve odgovore pripremiti druga tijela unutar Mehanizma koordinacije, a to su Direkcija za europske integracije i Kolegij za europske integracije.

Ocijenio je da će za prevođenje odgovora biti potrebno 120 prevoditelja, a do sada ih se prijavilo 250, koji će proći provjere, a posao bi trebali završiti najkasnije za dva mjeseca, sve to kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme u čekanju odgovora iz RS-a, zbog čega su očekivanja da će do kraja godine odgovori na Upitnik biti poslani u Bruxelles.