Održana obuka za direktore škola u HNŽ-u

Podrazumijeva se da direktori škola moraju imati širok spektar znanja od pisanja nastavnih planova i programa do poznavanja menadžmenta i marketinga. No, s obzirom da u HNŽ-u nema škola za direktore, obično oni u svom prvom mandatu uče ono što bi već trebali znati. OSCE i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a održalo je obuku za sve direktore srednjih škola te predškolskih ustanova.

“Jedan od najvažnijih resursa koje škola ima su ljudi koje ona zapošljava. Ova obuka podrazumijeva bolju komunikaciju, vođenje sastanaka, strateško planiranje, zapošljavanje, praćenje,osiguranje stručnog osposobljavanja za nastavnike kao i sve druge segmente koji se tiču njihovih potencija koje donose sa sobom”, poručila je Slađana Ćurak, službenica za obrazovanje misije OSCE-a u BiH.

Primjer dobre prakse je Crna Gora koja gotovo 15 godina radi na obukama direktora škola zbog čega su i treneri na ovoj obuci upravo bili iz te zemlje. Direktori u HNŽ-u nadaju se kako će se s ovom obukom krenuti u dobrom smjeru.

Nakon obuke za direktore predškolskih ustanova i srednjih škola, održat će se i obuka za direktore osnovnih škola. Ova obuka počet će u četvrtak 24. kolovoza i trajat će do petka 25. kolovoza.