Pacijenti s invaliditetom zahtijevaju ravnopravan položaj

Problem u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima jedan je od onih s kojima se osobe s invaliditetom u HNŽ-u suočavaju. Koalicija “Zajedno smo jači” pruža potporu osobama s invaliditetom te ih želi dovesti u ravnopravan položaj s drugim pacijentima.

Kako bi osobe s invaliditetom imale mogućnost sudjelovanja u društvenim aktivnostima, potrebno je uložiti veći napor kako bi se poteškoće s kojima se susreću svele na najnižu moguću razinu. Jedan od načina je i pružanje kvalitetnijih zdravstvenih usluga za osobe s invaliditetom.

Za što bolju komunikaciju i rad u odnosu s pacijentima s invaliditetom, u srijedu je predstavljena i brošura koja nudi niz informacija “Postupci u oblasti zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom”.