Pola stoljeća crkve sv. Jakova u Međugorju

U siječnju se navršilo pola stoljeća od blagoslova župne crkve sv. Jakova u Međugorju. Nakon utemeljenja župe 1892., prva župna crkva, za ono vrijeme velika i lijepa, bila je dovršena 1897. godine, prenosi Brotnjo.info.

Zbog trusnoga tla na kojem je bila sagrađena, njezini su zidovi ubrzo počeli pucati, a cijelo zdanje tonuti, pa se odmah nakon Prvog svjetskog rata počelo misliti na gradnju nove crkve, na kojoj su radovi trajali od 1934. do 19. siječnja 1969., kada je i blagoslovljena. S radovima se nastavilo i kasnije, a potpuno uređena je bila je 1980. godine i spremno dočekala sva kasnija događanja u međugorskoj župi. Isprva se činilo da je nova crkva prevelika za potrebe tadašnje župne zajednice, ali nakon ukazanja 1981. godine život cijele župe se promijenio. U Međugorje su počeli pristizati hodočasnici iz cijelog svijeta, tako da se crkva i prostor oko nje s vremenom stalno dorađivao.

Izvor: Brotnjo.info